ب نام خدا...

آقا سلام اگرچه بلند است جايتان

ميخواهم از زمين بنويسم برايتان

يك نامه حاوي همه حرفهاي راست

يك نامه از كسي ك دوستدار شماست

يك نامه از بلندي انسان ك پست شد

يك نامه از كسي ك دچار شكست شد

اين نامه فقط مدح نيست شرح ماتم است

يك ذره از هزار نوشتم اگر كم است

بعد از شما غبار ب آيينه ها نشست

شيطان دوباره آمد وجاي خدا نشست

پرپر شدند در دل طوفاني از بدي

گلهاي روسپيد هميشه محمدي

آمد ب شهرفاجعه اسلام راحتي

انسان منهدم شده قران زينتي

بيمارهاي عشق خدا بهتري شدند

جلبابهايمان كم كم روسري شدند

خورشيد مرد وشام تباهي دراز شد

بر روي دشمنان در اين قلعه باز شد

دنياي ما اگرچه گرفتار آفت است

اما هنوز تشنه نام محمد(ص)است

در انتهاي نامه خيسم سلام بر

همنام بزرگوار ونجيب پيامبر...@};-

 تاريخ : یکشنبه سوم آذر 1392 | 20:5 | نویسنده : منتظر... | 2 نظر