بسم الله...

1.بعضیها منفعلانه دینداری میکنند چون دوست ندارند به جهنم بروند و مورد غضب الهی قرار بگیرند و این تنها دلیل دینداریشان است. ولی بعضیها فعالانه دینداری میکنند انگیزه آنها این است که دوست دارند بهشت و رضایت الهی را فتح کنند. تنها در دینداری فعالانه لذت معنویت و تقرب چشیده می شود...

2.خدایا وقتی دیگران خوابند ما را بیدار کن و هنگامی که دیگران بیدارند ما را در اوج هشیاری قرار بده و هنگامیکه دیگران متوقفند ما را حرکت بده و هنگامیکه دیگران در حرکتند ما را به پرواز در بیاور. بالاخره هیچگاه مانند دیگران نباشیم...واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزله منک.

اللهم عجل لولیک الفرجتاريخ : شنبه شانزدهم آبان 1394 | 12:36 | نویسنده : منتظر... | یک نظر