@};-بسم رب شهر رمضان...@};-

 

افسوس ک ایام شریف رمضان رفت

سی عید ب یک مرتبه از دست جهان رفت

 

افسوس ک سی پاره این ماه مبارک

از دست ب یکباره چو اوراق خزان رفت

 

ماه رمضان حافظ این گله بد از گرگ

فریاد ک زود از سر این گله شبان رفت

 

شد زیر و زبر چون صف مژگان صف طاعت

شیرازه جمعیت بیدار دلان رفت

 

بی قدر ز ما چون نشود فاش ب عالم

ماهی ک شب قدر در او بود نهان رفت

 

تا آتش جوع رمضان چهره برافروخت

از نامه اعمال سیاهی چو دخان رفت

 

با قامت چون تیر در این معرکه آمد

از بار گنه با قد مانند کمان رفت

 

برداشت ز دوش همه کس بار گنه را

چون باد سبک آمد و چون کوه گران رفت

 

چون اشک غیوران ز سراپرده مژگان

دیر آمد و زود از نظر آن جان جهان رفت

 

از رفتن یوسف نرود بر دل یعقوب

آنها ک ب صائب ز وداع رمضان رفت...

«صائب تبریزی»

 

@};-اللهم عجل لولیک الفرج@};-

<:-P*عید سعید فطر مبارک*=D>تاريخ : جمعه بیست و ششم تیر 1394 | 18:46 | نویسنده : منتظر... | یک نظر