بسم رب المهدي(عجل ا...تعالي فرجه الشريف)

صفات ياران حضرت مهدي(عجل ا...تعالي فرجه الشريف) در بيان امام صادق(عليه السلام):در قلوبشان ب ذات خدا شك ندارند، مانند كنيزي فرمانبردار امام خود هستند،شبهارا با عبادت ب صبح ميرسانند و روزهارا با روزه ب پايان ميبرند. 

صفات ياران حضرت مهدي(عجل ا...تعالي فرجه الشريف) در بيان امام علي(عليه السلام): ايشان ب سبب صبر در راه خدا بر خداوند منت نميگذارند، از اينكه جان خودرا تقديم حضرت حق مي كنن بر خود نمي بالند وآن را بزرگ نميشمارند.

ياران مهدي(عجل ا...تعالي فرجه الشريف) اينگونه اند؛ ما چگونه ايم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امام زمان(عجل ا...تعالي فرجه الشريف) مي فرمايند:ما هرگز در رعايت احوال شما كوتاهي نميكنيم وشمارا از ياد نميبريم.

حال روا نيست ك ما نيز هرروز حداقل با صلواتي از اوياد كنيم؟؟؟؟؟

يوسف زهرا گذشته است سن حضورت ز سن نوح؛ ولي شمار كشتي نشستگان نكرد تغييري...تاريخ : پنج شنبه نوزدهم دی 1392 | 12:29 | نویسنده : منتظر... | 6 نظر